Chọn nghề sale đúng hay sai ?

10 năm làm sale, nhiều người nói rằng tôi sale giỏi. Tôi thì không quan niệm rằng tôi đang bán một cái gì đó giỏi. Mà cho rằng tôi đang tư vấn và hỗ trợ ai đó một việc gì đó. Và tôi sẽ hỗ trợ bằng tất cả khả năng của mình. Dưới đây là một…
error: Content is protected !!